BaZ Dobroty


Zabýváme se zpracováním ovoce a bylinek, vše od pěstování, zalévání, sklizení a zpracování probíhá námi ručně a šetrně. Příroda nám dává mnoho dobrého a zdravého, proto se k ní chováme s co největší úctou a rádi jí to vracíme.Barbora Tikovská


+420 606 022 151

info@bazdobroty.cz

fb.com/BaZ.dobroty

Podmínky ochrany osobních údajůI. Základní ustanovení
1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  Barbora Tikovská, IČ 87845768, se sídlem Liberk - Hláska 68, PSČ 51601. (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Liberk - Hláska 68, PSČ 51601
e-mail: info@bazdobroty.cz
telefon: 606 022 151
IČ: 87845768 - Jsme neplátci DPH

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Barbora Tikovská.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
●    jméno a příjmení
●    e-mailová adresa
●    poštovní adresa
●    telefon

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
●    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
●    splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
●    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
●    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2.    Účelem zpracování osobních údajů je
●    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
●    plnění právních povinností vůči státu,
●    zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů
1.    Správce uchovává osobní údaje
●    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
●    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby
●    podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
●    zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
●    zajišťující marketingové služby.
2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Zpracovatelé osobních údajů
1.    Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
●    poskytovatel hostingu, Wedos a.s.
●    společnost BONNYmedia s.r.o., Monika Vrkoslavová
●    případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


VII. Vaše práva
1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
●    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
●    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
●    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
●    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
●    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
●    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.  Podmínky zabezpečení osobních údajů
1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Platební podmínky
Platba převodem na účet prodejce či hotově při osobním převzetí.  Číslo bankovního účtu: 207430737/0600 vedeného u Moneta Money bank.

X. Způsob dopravy a platby
Zboží je expedováno na základě vybraného způsobu dopravy.
Při volbě dopravy s dobírkou je zboží expedováno do 2-5 pracovních dní.
Při platbě bankovním převodem je zboží expedováno poté, co bude platba připsána na náš účet (obvykle 2-5 dní). Zboží z objednávky vám rezervujeme po 7 dnů. V případě, že platba nepřijde na náš účet do 7 dnů, je objednávka stornována a zboží uvolněno k dalšímu prodeji.
Při platbě v hotovosti na provozovně či rozvozové trase je zboží ihned předáno. Předání zboží na rozvozové trase je zpoplatněno - viz ceník,  zahrnuje včasné telefonické informace o čase a místě předání.
Vybírat můžete ze dvou dopravců
Zásilkovna (do váhy 5kg) cena 79 Kč, v případě volby platby dobírkou je cena 99 Kč.
PPL (do 50 kg) cena 119Kč, v případě volby platby dobírkou je cena 139 Kč.
Při objednávce nad 2500Kč je doprava dle našeho výběru ZDARMA (do ceny se nezapočítávají dárkové poukázky).

Rozvozové trasy – předem Vás budeme kontaktovat, který den a přibližný čas bude možné osobní předání. Rozvozové trasy máme v okolí – Rychnov nad Kněžnou, Častolovice, Týniště nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Hradec Králové, Solnice, Dobruška, Opočno, Vamberk.Rozvážíme přibližně jednou za dva týdny.

CENÍK

Rozvoz Rychnov nad Kněžnou - 20 Kč. Nad 1001 Kč zdarma. Ostatní trasy dle výše objednávky:
0-200 Kč - doprava: 100 Kč
201-350 Kč - doprava: 70 Kč
351-600 Kč - doprava: 50 Kč
601-1000 Kč - doprava: 35 Kč
1001 - 2 000 Kč - doprava: 20 Kč

od 2001 Kč - doprava zdarmaOsobní vyzvednutí u nás na adrese Hláska 68 je zdarma.

XI. vrácení zboží, reklamace
V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů po obdržení zásilky. Podmínky vrácení jsou následující:
Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky e-mailem na adrese info@bazdobroty.cz popřípadě telefonicky na čísle 606022151.
Zákazník musí zaslat zboží na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky.
Nárok na vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že se jedná o nepoužité zboží, tedy originálně uzavřená láhev! Zboží nemusí být v původní krabici, musí být zabaleno tak, aby v pořádku přišlo. Následně bude do 14 dnů od přijetí vráceného zboží zákazníkovi celá částka včetně poštovného poukázána na bankovní účet zákazníka.
Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu (emailem, telefonicky). Kupující je povinen neprodleně doručit reklamované zboží prodávajícímu.
Reklamovat nelze zboží, které bylo poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, očividně proteklý či neodpovídá uvedená váha balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Reklamaci u přepravce zařídíme sami.
Závěrečná ustanovení
1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2021.